Gå til hoved indhold
Vejledning og hjælp til din ansøgningsproces
Vejledningsfunktion

Guidelines til dig, der skal søge om data

Du skal kunne redegøre tydeligt for formålet med dit projekt

Før du søger om data til dit forskningsprojekt, er det vigtigt, at du har gennemtænkt dit projekt og kan redegøre for:

  • Projektets formål
  • Hvilke data du ønsker at anvende
  • Hvordan du vil anvende data til at besvare din hypotese og opnå dit formål

De dataansvarlige myndigheder stiller alene data til rådighed for projekter, som er af væsentlig samfundsmæssig betydning. Yderligere kræver de dataansvarlige myndigheder, at du begrunder, hvorfor de efterspurgte data er nødvendige for at gennemføre dit projekt.  

Det gør derfor processen lettere for både dig og de dataansvarlige myndigheder, hvis du forud for din ansøgning har udarbejdet en tydelig formålsbeskrivelse, du kan tage afsæt i, når du udarbejder din ansøgning.

Din formålsbeskrivelse skal besvare ovenstående spørgsmål og redegøre for, hvorfor dit forskningsprojekt er samfundsmæssigt relevant. Hvis du har indhentet nødvendige, forudgående tilladelser, skal dette også fremgå. 

Du skal udarbejde en udførlig ansøgning 

For at de dataansvarlige myndigheder kan behandle din ansøgning, er det vigtigt, at du udarbejder en udførlig ansøgning, hvor du besvarer de krav, den konkrete dataansvarlige myndighed stiller.
Du skal være opmærksom på, at krav til ansøgningen varierer fra myndighed til myndighed. Det er derfor en god idé at opsøge de respektive myndigheders hjemmeside, før du udarbejder og fremsender din ansøgning. På de forskellige hjemmesider vil du kunne finde skabeloner til og vejledning om, hvilke oplysninger du skal opgive og i hvilket omfang. 

Du skal have styr på godkendelser

Husk, at du kun får adgang til data, hvis du har indhentet de nødvendige tilladelser og en godkendelse fra din dataansvarlige institution. 
Hvis dit forskningsprojekt kræver forudgående tilladelser fra andre instanser, fx De Videnskabsetiske Komitéer, skal du indhente en tilladelse herfra, inden du søger om dataadgang hos andre dataansvarlige myndigheder. 

… Og undgå fejl og mangler

Det er ærgerligt at få afvist din ansøgning på grund af fejl og mangler, da det er omkostningstungt og tidskrævende at søge om data flere gange.
Derfor kan det være en god idé tidligt i processen at undersøge, hvilke krav den dataansvarlige institution, du skal have data fra, stiller. Dermed sikrer du dig, at du opfylder alle de nødvendige krav, før du ansøger om data. Du kan læse mere herom på siden ansøgning.

Besøg Vejledningsfunktionens nye hjemmeside

Du kan læse meget mere om Vejledningsfunktionen og den hjælp og rådgivning vi tilbyder på http://www.vejledningsfunktionen.dk

Kontakt Vejledningsfunktionen