Gå til hoved indhold
Ét samlet overblik og indblik i tilgængelige danske sundhedsdata
Datalandkort

Ét samlet overblik og indblik i tilgængelige danske sundhedsdata

Datalandkortet er et nyt værktøj til forskere og andre sundhedsprofessionelle, der har brug for et overblik over tilgængelige danske sundhedsdata på tværs af registre og sektorer. 

I Danmark har vi de sidste mange årtier indsamlet sundhedsdata fra mere end 10 millioner mennesker. Data om alt fra sjældne til almindeligt forekommende sygdomme og kroniske lidelser. Behandling, medicin og vaccination kombineret med generelle oplysninger om alder, køn, civilstatus, tilknytning til arbejdsmarkedet mv. Med andre ord står vi med en helt unik pulje af data, der bare venter på at blive anvendt til forskning. 

Datalandkortet er et nyt værktøj til forskere

Hidtil har det været kompliceret for forskere og andre sundhedsprofessionelle at få overblik over de danske sundhedsdata, som bliver opbevaret og administreret af forskellige dataansvarlige myndigheder. 

”Hvor kan jeg få et overblik over tilgængelige sundhedsdata, så jeg kan udvælge de mest relevante data til mit forskningsprojekt? Og hvordan finder jeg ud af, hvem jeg skal kontakte for at få adgang til data?” Sådanne spørgsmål får vi meget ofte og derfor glæder jeg mig til, at vi kan henvise til Datalandkortet."
-Katrine Hass Rubin, Lektor i Epidemiology og Registerforskning i OPEN og projektleder på Datalandkortet.

Mulighed for at søge i flere registre og på tværs af sektorer og variabler

Datalandkortet er et nyt værktøj, som gør det muligt at få overblik over metadata. Det vil sige data om, hvilke data de forskellige registre indeholder. Datalandkortet kan således anvendes til at søge og sammensætte data til brug for en konkret arbejdshypotese eller et forskningsprojekt. Eksempelvis sammenhængen mellem diabetes, uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Datalandkortet er stadig under opbygning. I første omgang vil Datalandkortet indeholde udvalgt data fra henholdsvis: 

  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Danmarks Statistik
  • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

Datalandkortet vil løbende blive udbygget med yderligere data fra andre registre. 

Hvornår er Datalandkortet klar til brug?

Datalandkortet er stadig under udvikling. Første version af Datalandkortet forventes at være færdig i løbet af 2022. Du kan følge med i udviklingen af Datalandkortet her eller ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor du løbende kan se hvilke nye registre og funktioner, Datalandkortet bliver udvidet med.