Gå til hoved indhold
laboratory

Tilgængelighedserklæring

I tilgængelighedserklæring kan du læse om, hvordan portalen lever op til kravene om webtilgængelighed.

Loven om webtilgængelighed stiller krav til offentlige organisationers hjemmesider. Kravene skal hjælpe til at sikre, at hjemmesiderne er tilgængelige for bl.a. borgere med handicap. Sundhedsdatastyrelsen er derfor forpligtet til at gøre webstedet  https://www.enindgangtilsundhedsdata.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://enindgangtilsundhedsdata/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).
Du kan kontakte Sundhedsdatastyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://enfællesindgangtilsundhedsdata/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har i samarbejde med en ekstern leverandør foretaget en automatiseret test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter i Word, Excel eller PDF
  Vi har en række rapporter og vejledninger på hjemmesiden, der er udarbejdet i PDF, og enkelte udarbejdet i Word og Excel, som ikke er tilstrækkeligt tilgængelige. Vi arbejder på at finde et værktøj, som kan hjælpe os med at gøre dokumenterne webtilgængelige og sikre, at dokumenter, vi lægger på i fremtiden, er webtilgængelige.
 • Manglende kontrast ved mouseover
  Nogle links har ikke tilstrækkelig kontrastfarve, når musen føres over linkteksten. Vi arbejder på at få etableret en teknisk løsning på problemet.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på hjemmesiden før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 gøres ikke tilgængelige, medmindre de vurderes som værende væsentlige for administrative processer, fx vejledninger til selvbetjeningsløsninger.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: 

Vi har nedskrevet og vedligeholder løbende en række grundprincipper for hjemmesiden, hvori der bl.a. er fokus på alternativ tekst, formatering af overskrifter, sigende linktitler m.m., der har betydning for webtilgængelighed. Vi arbejder på at finde en løsning, der kan gøre dokumenter webtilgængelige.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.