Gå til hoved indhold

Én indgang til sundhedsdata

Let og hurtig adgang til sundhedsdata giver mere og bedre forskning!
Derfor vil du her på sitet med tiden kunne få overblik over tilgængelige sundhedsdata og den samlede ansøgningsproces; fra idé til ansøgning. Du kan også finde information om ansøgningskrav og myndighedsgodkendelse samt hjælp til din ansøgningsproces.

Gennem årtier har vi i Danmark indsamlet sundhedsdata fra mere end 10 millioner mennesker. De data skal vi anvende til at udvikle ny viden, behandlingsmetoder og medicin, der kan redde liv eller øge livskvaliteten for mennesker, som er ramt af sygdom eller lever med en kronisk lidelse. 

Kom hurtigt i gang med at forske

Én indgang til sundhedsdata skal gøre det lettere og mere gennemskueligt for dig som forsker at søge om sundhedsdata. Derfor finder du her på sitet: 

  • Overblik over tilgængelige sundhedsdata
  • Information og vejledning om ansøgningsprocessen
  • Information til at udarbejde en korrekt ansøgning
  • Links til at søge om adgang og brug af sundhedsdata eller godkendelse hos relevant myndighed

Overblik, vejledning og adgang til at søge om sundhedsdata 

Behovet for information og vejledning er forskelligt afhængigt af det konkrete projekt og din erfaring med at forske og indsamle data. Én indgang til sundhedsdata er bygget op omkring tre selvstændige funktioner, der kan anvendes i vilkårlig rækkefølge afhængigt af dit behov: 

  • Datalandkortet er et landsdækkende online katalog over tilgængelige sundhedsdata. Via Datalandkortet kan du søge og sammenstille tilgængelige informationer fra de danske sundhedsregistre og dermed blive klogere på hvilke datakilder, der passer bedst til dit forskningsprojekt.
  • På siden ”Ansøgning” kan du få et overblik over de relevante myndigheder, som du skal sende din ansøgning til afhængigt af datatype. Du kan også finde information om ansøgningskrav, herunder krav til dokumentation og godkendelse fra rette myndighed. 
  • På siden ”Vejledning” kan du finde information om din ansøgningsproces og kontaktoplysninger til relevante myndigheder og dataansvarlige. Du kan også finde information om, hvordan du kobler data på tværs af flere dataansvarlige myndigheder eller indsamler nødvendige godkendelser til brug for din ansøgning. 

Forskning starter og slutter med data

Én indgang til sundhedsdata er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner ud fra en ambition om at understøtte mere og bedre forskning i Danmark.

Det er vigtigt, at vi sikrer overblik og smidige processer for adgang til at anvende danske sundhedsdata til sundhedsforskning i verdensklasse. Det bidrager til udvikling af bedre behandlingsmetoder og innovative løsninger til gavn for danske patienter, folkesundheden og samfundet."
-Magnus Heunicke, Sundhedsminister

Flere og nye funktioner

Én indgang til sundhedsdata er stadig under opbygning. I løbet af de næste par år vil sitet blive udvidet med flere funktioner. Blandt andet en samlet ansøgningsportal, der skal gøre det muligt for forskere og andre at ansøge om sundhedsdata på tværs af myndigheder på statsligt og regionalt niveau. Ligeledes forventes Datalandkortet at blive lanceret i 2022 i takt med at flere registre bliver tilføjet. Følg med i udviklingen af Én indgang til sundhedsdata her.

Hvem står bag

Sundhedsministeriet
Sundhedsministeriet
sum.dk
Danske Regioner
Danske Regioner
regioner.dk
Danmarks Nationale Biobank
Danmarks Nationale Biobank
nationalbiobank.dk
Danske Regioner
Patientoplysning til forskning
Læs mere her
National Videnskabsetisk Komité
De videnskabsetiske komitéer
nvk.dk
National Videnskabsetisk Komité
National Videnskabsetisk Komité
nvk.dk
Nationalt Genom Center
Nationalt Genom Center
ngc.dk
Open patient data explorative network
Open Patient data Explorative Network
sdu.dk/da/ki/open
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
regionh.dk
Regionernes Bio- og GenomBank
Regionernes Bio- og GenomBank
regioner.dk/rbgb
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
rkkp.dk
Statens Serum Institut
Statens Serum Institut
ssi.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
sundhedsdatastyrelsen.dk

Vejledning —
kom på rette vej fra starten

Få information om, hvordan du bedst planlægger din ansøgningsproces, så du opfylder gældende krav.

Læs mere

Datalandkort —
overblik og indblik i sundhedsdata

Få overblik over sundhedsdata. Søg for eksempel på specifikke variabler og find information om den dataansvarlige myndighed.

Læs mere

Ansøgning —
søg om adgang til data

Få nem adgang til at søge om sundhedsdata eller godkendelser hos relevante myndigheder og dataansvarlige.

Læs mere